Trening słuchowy metodą prof. A. Tomatisa

Prawidłowe słuchanie jest niezbędne do rozwoju uwagi i koncentracji, sprawności językowej i komunikacyjnej, umiejętności czytania i pisania, a także rozwoju ruchowego. Profesor Tomatis twierdził, że słyszenie jest zależne od czynników zewnętrznych, natomiast zdolność słuchania  warunkowana jest przez procesy psychiczne.  Francuski otolaryngolog, audiolog zwrócił uwagę, że istnieje zależność pomiędzy uchem, głosem, a ruchem. Jego wieloletnie badania pozwoliły na stworzenie urządzenia-Elektronicznego Ucha, które ma na celu naukę słuchania. Terapia polega na mikrogimnastyce mięśni ucha przez słuchanie przefiltrowanej muzyki o odpowiednich pasmach częstotliwości.

Trening słuchowy składa się z kilku etapów:
• kwestionariusz oraz test uwagi słuchowej i lateralizacji
• I etap  (15 sesji słuchania -2h)
• II etap (8 sesji aktywnych- 2 h)
* w zależności od indywidualnych predyspozycji, w programie można uwzględnić kolejne etapy.

Metoda Tomatisa opiera się na badaniu tzw. słuchania tonów drogą powietrzną i kostną. Na podstawie testów funkcji słuchowych wykonanych na skalibrowanym audiometrze oraz danych z obserwacji i wywiadu opracowuje się indywidualny program stymulacji audio-psycho-lingwistycznej. Podczas terapii dziecko stymuluje percepcję słuchową dźwiękami o określonym paśmie częstotliwości, przy wybranym balansie natężenia dla ucha prawego i lewego. Dźwięk podczas terapii podawany jest w sposób analogowy, Podczas  pierwszego etapu pacjent może wykonywać swoje ulubione czynności. Zachęca się do współuczestnictwa w terapii rodziców. Kolejne sesje terapeutyczne mają charakter aktywny, pozwalają na zastosowanie mikrofonu z użyciem modyfikowania częstotliwości za pomocą ucha elektronicznego. Na tym etapie dziecko ćwiczy również zdolności językowe.

Trening słuchowy rozwija:
• percepcję słuchową
• uwagę i koncentrację
• zdolności zapamiętywania uczenia się
• koordynację ruchową, rozwój mowy
• umiejętności czytania i pisania
• naukę języków obcych
• przetwarzanie sensoryczne
• wykorzystywanie posiadanego potencjału