PRACA

Puławy, 1-05-2019

Spółdzielnia Socjalna „ INICJATYWA” w Puławach
ogłasza rekrutację na stanowisko fizjoterapeuta
w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych
przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

ogloszenie fizjoterapeuta

Kwestionariusz-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI


 

Puławy, 1-05-2019

Spółdzielnia Socjalna „ INICJATYWA” w Puławach
ogłasza rekrutację na stanowisko terapeuty zajęciowego
w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych
przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

ogloszenie terapeuta zajeciowy

Kwestionariusz-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI