Listopad w kwietniu? Kwiecień w listopadzie?

„Często tak bywa, że im więcej człowiek posiada, tym więcej mu brakuje.” to i wiele innych mądrych zdań znajdujemy na stronie internetowej www.novemberproject.pl . Zespół November Project to coś więcej niż grupa muzyków – to radosna ferajna, która mimo różnych przeciwności losu, niepełnosprawności i niedoskonałości koloruje szary świat. Dlaczego piszemy na naszym blogu o tym zespole? Pomysł na robienie czegoś więcej powstał w ramach muzykoterapii w Warsztatach Terapii Zajęciowej  – spotkała się  tam grupa ludzi, która chciała wspólnie pomuzykować. Całemu projektowi przewodzi Włodek „Paprodziad” Dembowski, znany m.in. z Łąki Łan, ale także twórca i organizator naszego lokalnego festiwalu Kazimiernikejszyn.

Safanduły, melepety, niezdary, niedołęgi, niezdarzeńce, leszcze, limby, ciaramachy, ciamcialamcie manzele, – to przeróżne określenia, jakimi nie bez powodu potrafimy opisywać osoby z niepełnosprawnością, ale także osoby zdrowe. Jeżeli się poddałeś, nie masz pomysłu i chęci, siedzisz w domu w kapciach przed kominkiem i nie zamierzasz nic z tym zrobić, to całkowicie wpisujesz się w powyższe określenia.

Nie chcemy się przyjaźnić z safandułami. Wolimy zarażać otoczenie pozytywną postawą, dlatego zaprosiliśmy tą wyjątkową brygadę do Puław. Już w kwietniu zapraszamy na koncert Novemberów! Będzie to okazja do przybicia piątki, potańczenia, spotkania się, pogadania. WSZYSCY JESTEŚMY SPECJALNEJ TROSKI!

 

Psia kość! Nie daj się zwątpieniu i myśl pozytywnie!

więcej informacji o terminie konertu wkrótce

 

 

plakat a4

Zapraszamy na szkolenie

USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU – PROGRAMOWANIE TERAPII. ELEMENTY METODY-WERBOTONALNEJ.

Termin 28 – 29 kwietnia 2018 (sobota w godz: 9-17, niedziela w godz: 9-13)

Koszt uczestnictwa: 180zł

Zapisy przez

Poruszane zagadnienia:

 1. Rozwój funkcji słuchowych. Deprywacja słuchowa.
 2. Niedosłuch – aspekt medyczny, logopedyczny i pedagogiczny.
 3. Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.
 4. Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.
 5. Uszkodzenia narządu słuchu
 6. Wywiad surdologopedyczny.
 7. Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna.
 8. Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.
 9. Wychowanie słuchowe czy wychowanie słuchowo-językowe? Trening słuchowy.
 10. Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu.
 11. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
 12. Naturalne języki migowe a system językowo-migowy.
 13. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności
  Komunikacyjnych (KSUK).
 14. CAPD – charakterystyka zaburzenia, diagnostyka i przedstawienie wybranych metod terapii.
 15. Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.
 16. Teoretyczne podstawy metody werbo-tonalnej oraz systemu SVAG
 17. Sprzęt elektroakustyczny stosowany w terapii
 18. Samogłoski – rytm ciała i rytm fonetyczny
 19. Sylaby prymarne – rytm ciała i rytm fonetyczny
 20. Dyskusja

Zajęcia będzie poprowadzić Agnieszka Dziedzic – pedagog specjalny, logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji.  Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wczesnej diagnozy i terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu oraz edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel akademicki na studiach podyplomowych z zakresu logopedii i pedagogiki specjalnej. Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu, podczas którego zdobyła wiedzę i praktyczne umiejętności pracy z osobami z zaburzeniami mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, sympozjach, warsztatach i szkoleniach. Od kilku lat związana z międzynarodowym ruchem “Wiara i Światło”.

 

 

 

Trening grafomotoryczny

Jedną z kluczowych umiejętności pierwszoklasisty jest pisanie. Przygotowuje się do niej od pierwszych dni życia, zaczynając od poznawania swojego ciała poprzez dotyk, doświadczanie różnorodności faktur oraz manipulowanie przedmiotami. Dodatkowo dzięki rozwojowemu wzmacnianiu mięśni możliwa jest właściwa pionizacja ciała, siedzenie przy stoliku czy wreszcie odpowiednie trzymanie kredki. Ostatnim etapem kształtowania się umiejętności pisania jest kreślenie na papierze. Wtedy warto jest wspomóc dziecko dzięki właściwie dobranym ćwiczeniom grafomotorycznym. (więcej…)

Studenci V roku psychologii odwiedzają Inicjatywę

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
– Benjamin Franklin

Już po raz czwarty w Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa w Puławach miały miejsce zajęcia terenowe studentów V roku psychologii, specjalność kliniczna i neuropsychologii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ćwiczenia odbywają się w ramach przedmiotu: Metody diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych prowadzonych przez psychologa i logopedę Magdalenę Bury-Kamińską. Coroczne spotkania studentów z naszymi podopiecznymi mają na celu przedstawienie specyfiki funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przedszkola integracyjnego. (więcej…)

TiiR

Kolejny raz organizujemy Turnusy Indywidualnej Intensywnej Rehabilitacji. Zajęcia będą odbywać się w dwóch terminach:

TURNUS I  29.01 – 2.02
TURNUS II 5.02 – 9.02

Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy do 19 stycznia

Zapisy i informacja pod nr: 534 633 324

PLAKAT-TIIR-2018-internet

fear

„Boję się” – czyli o strachu i lęku u dzieci

W pakiecie „boję się” są różne załączniki, może być nim zarówno strach, ale też i lęk, w którymś ze swoich odcieni, tj. niepokój, nieśmiałość czy wycofanie. Dzieci bowiem, tak samo jak i dorośli, obawiają się różnych rzeczy. Często tych, wobec których wydaje się, że jesteśmy bezbronni i mali, tj. ciemność, burza, duchy, bestie, ale też sytuacji społecznych, w których doświadczamy osamotnienia, poniżenia, porażki czy odrzucenia. Doznawanie obu tych emocji jest częste i powszechne, jaka jest zatem ich rola i skąd się one biorą? (więcej…)

tomatis

Trening słuchowy w Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa

„Powiedz mi jak mówisz, czytasz i piszesz, a powiem ci jak słuchasz” Alfered August Tomatis

Podczas pierwszej konsultacji odbywa się wywiad z rodzicami. Na tym spotkaniu bardzo często uzyskuje się informacje o tym, że dziecko zasłania uszy gdy słyszy odkurzacz, ma problem z rozumieniem i zapamiętywaniem poleceń, trudno jest mu opanować nowe słowa z języka angielskiego, nie może się skoncentrować, gdy w klasie coś się dzieje, często nie reaguje na polecenia w hałasie, myli wyrazy o podobnym brzmieniu, ma kłopoty z czytaniem i pisaniem. Takie obserwacje obligują terapeutę do zwrócenia uwagi jak dziecko słucha i słyszy. (więcej…)

Jak powinna wyglądać sala przedszkolna?

Przyszedł wrzesień, a razem z nim nowy rok przedszkolny. Dla dzieci często jest to miesiąc pełen emocji i zmian, szczególnie wtedy, kiedy rozpoczynają swoją przygodę z przedszkolem. Pierwszym miejscem, z którym spotykają się dzieci w przedszkolu jest zazwyczaj szatnia, ale najważniejszym miejscem dla przedszkolaka jest sala przedszkolna. Jak właściwie urządzić salę przedszkolną? Nad tym często zastanawiają się nauczycielki przygotowując się do nowego roku pracy. (więcej…)

6

Rusz głową – stwórz własną grę planszową

Praca w zespole terapeutycznym to nie lada gratka! Jedną z jej zalet jest z pewnością możliwość inspirowania się nawzajem Tak właśnie nasza pani logodpeda – Ilona Karman zainspirowała cały zespół „Inicjatywy” do tworzenia… gier planszowych! Jest to wspaniała metoda terapeutyczna, która we wszechstronny sposób rozwija dziecko, a przy tym jest okazją do świetnej zabawy i budowania więzi między osobami ją tworzącymi. (więcej…)