Oferta niepublicznej poradni

Zgodnie z wszelkimi planami udało nam się(jeszcze w zeszłym roku) zarejestrować Niepubliczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. W związku z tym możemy świadczyć usługi opiniodawcze. (więcej…)

Czy muszę umieścić syna w szkole specjalnej?

Zgodnie z  art. 71b ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. uczniowie niepełnosprawni wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Wybór placówki, do której będzie uczęszczać dziecko, zależy od decyzji rodziców. Niezależnie od placówki, zalecenia zapisane w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego bezwzględnie muszą być realizowane.

Czy integracja sensoryczna jest tylko dla dzieci?

 

Witam!
Mam pytanie, czy moja 22-letnia córka może uczestniczyć w zajęciach z Integracji Sensorycznej? Czy ta oferta skierowana jest tylko do dzieci?

Anna, Puławy

Szanowna Pani Anno,

jak czytamy na stronie Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej „zaburzenia Integracji Sensorycznej to złożona dysfunkcja układu nerwowego, zaburzająca zarówno rozwój dzieci jak i dorosłych”.

Warto pamiętać, że osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego nieprawidłowo interpretują odbierane codziennie informacje zmysłowe, takie jak dotyk, dźwięk, czy ruch. Jedni mogą czuć się nadmiernie atakowani  ilością bodźców, inni poszukiwać intensywnych doznań sensorycznych, a jeszcze inni mogą prezentować odmienne symptomy.

Oferta naszego gabinetu Integracji Sensorycznej skierowana jest do wszystkich osób bez względu na wiek, które mogą odczuwać powyższe trudności. Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie diagnostyczne.