Punkt Przedszkolny MALI ODKRYWCY

gosia

Małgorzata Kuta – wychowawca

Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ukończyłam także studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz liczne kursy podnoszące moje kwalifikacje. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w puławskich przedszkolach i szkołach. Byłam także wolontariuszką w warsztatach terapii zajęciowej w Puławach. Obecnie pracuję w punkcie przedszkolnym Mali Odkrywcy, gdzie spełniam się w roli nauczyciela- wychowawcy w grupie integracyjnej.

 

 

Marzena Kowalik – pedagog specjalny

marzena

Jestem nauczycielem z prawie 15-letnim stażem pracy: pedagogiem specjalnym,
nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Swoje doświadczenie zdobywałam
podczas pracy w świetlicy socjoterpeutycznej ( czteroletni wolontariat podczas studiów
magisterskich) oraz w przedszkolach w Polsce i za granicą. Od trzech lat mieszkam w
Puławach, a od roku pracuję w Inicjatywie. Jest to miejsce dla mnie stworzone, miejsce
gdzie mogę pracować nad wszechstronnym rozwojem dzieci oraz wspierać ich na początku
ich przygody edukacyjnej. Jestem otwartą, ciepłą i pogodną osobą, a dzieci zawsze mogą
liczyć u mnie na wsparcie i szacunek. Dobro dziecka jest dla mnie wartością nadrzędną,
uwielbiam prowadzić z moimi wychowankami różnorodne zajęcia i zawsze staram się, aby
były one ciekawe i pełne wspaniałych przygód.

 

kasia

Katarzyna Kowalska – pedagog specjalny

Jestem absolwentką Pedagogiki oraz Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie: specjalności- oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna, opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk studenckich oraz wolontariatu na różnych szczeblach edukacji dzieci i młodzieży. Odbywałam także staż w Specjalnym Ośrodku Szkolono- Wychowawczym w Opactwie oraz Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zajezierzu. Chętnie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Ukończyłam m.in. kurs z Metody M. i Ch. Knillów oraz szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych.

 

 

_DSC8833mSylwia Grudzień – nauczyciel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Lublinie. Uzyskałam dyplomy o specjalnościach: pedagogika przedszkolna i pedagogika ogólna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam jako praktykant i nauczyciel w placówkach oświatowych. W chwili obecnej poszerzam swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i kursach z zakresu metod kształcenia dzieci. Od 2016 roku jestem nauczycielem w Spółdzielni Socjalnej Inicjatywa gdzie z pasją i zaangażowaniem oddaje się pracy z dziećmi. Przekazywanie wiedzy, innowacyjne metody dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci to jeden z moich głównych celów w procesie kształcenia. Jednak najważniejsze w pracy z podopiecznymi jest to aby podarować im swoje serce i podążać za nimi tworząc przyjazną atmosferę.

 

 

_DSC9071mKatarzyna Hryszan – nauczyciel

Jestem absolwentką pedagogiki KUL, ukończyłam specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (I stopień) oraz pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym (II stopień) oraz pedagogikę specjalną z ukierunkowaniem na osoby z autyzmem (II stopień). Kontynuuję edukację na studiach doktoranckich z zakresu pedagogiki rodziny.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wyjazdów rekolekcyjnych, kolonijnych, praktyk studenckich (żłobek, przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej), szkoleń i warsztatów. Przez pięć lat byłam stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ukończyłam szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych, terapii grupowej i indywidualnej dzieci ze spektrum autyzmu.
Wiele radości sprawia mi prowadzenie animacji muzycznych z dziećmi. Poprzez śpiew i grę na gitarze dzielę swoją pasję z „Małymi Odkrywcami” zachęcając ich do swobodnej ekspresji muzycznej i ruchowej. W pracy cechuje mnie przede wszystkim chęć poznania i zrozumienia świata małego dziecka.

 

 

_DSC9061mMariola Muszyńska – nauczyciel, fizjoterapeuta

Wykształcenie:
Fizjoterapia-studia I stopnia – PSW Puławy
Fizjoterapia-studia II stopnia magisterskie – WSSP Lublin
Terapia Pedagogiczna z Oligofrenopedagogiką – studia podyplomowe – LSW Ryki

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in.podczas praktyk w szpitalu w Puławach, w Puławskim Internusie oraz w Hospicjum w Puławach. Ukończyłam także kurs masażu klasycznego. Cechuje mnie łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, co stanowi bardzo ważny aspekt mojej pracy. Moja praca daje mi dużą satysfakcję, stabilizację oraz możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji.

Moje motto: „Nie liczy się to, co posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się tym dzielisz”.

 

weronika

Weronika Grzelak – nauczyciel

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, absolwent socjologii na Uniwersytecie Marii- Curie Skłodowskiej w Lubinie. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam na licznych praktykach studenckich, wolontariatach oraz jako opiekun świetlicy w szkole podstawowej. Swoją wiedzę poszerzam na licznych tematycznych kursach, szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych. Ukończyłam m.in. kurs Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Bajkoterapii, Aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, Zabaw muzyczno ruchowych i rytmiki Carla Orffa, jak również Trening kreatywności i twórczości z elementami sensomotoryki. Poza pracą, każdą wolną chwilę spędzam na górskich szlakach.

 

ela

Elżbieta Krześniak – nauczyciel wspierający

Jestem absolwentką Pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie o specjalności: Pedagogika opiekuńcza z pedagogiką resocjalizacyjną oraz pedagogika resocjalizacyjna, a także absolwentką Pedagogiki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, w specjalności: pedagogika pracy socjalnej. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami terapii pedagogicznej na UMCS w Lublinie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując jako wychowawca kolonijny m.in. na koloni terapeutycznej dla dzieci chorych na cukrzycę oraz w trakcie licznych praktyk studenckich, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 21 w Puławach, w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Przedszkolu nr 2, oraz Górze Puławskiej w Szkole Podstawowej. Ukończyłam szkolenie z zakresu metodyki pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.
Pedagogika to moja pasja. W swojej pracy dzięki integracji plastyki, muzyki, słowa i ruchu stwarzam możliwości wykorzystywania różnych form dziecięcej aktywności twórczej w ich rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

 

agata

Agata Trybuła – nauczyciel wspierający

Jestem pedagogiem zarówno z wykształcenia jak i z zainteresowań. Ukończyłam pedagogikę na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, a także studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Swoje wiadomości poszerzam odbywając różnorodne kursy i szkolenia. W pracy z dziećmi do każdego dziecka podchodzę indywidualnie. Staram się otoczyć wszystkich wychowanków troską i zrozumieniem.

 

 

zaneta

Żaneta Bartuzi – nauczyciel wspierający

Jestem absolwentką Pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; specjalności: Pedagogika Wczesnoszkolna i Korekcyjna oraz Pedagogika Przedszkolna. Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk pedagogicznych w Szkołach Podstawowych, Przedszkolach i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Chętnie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Ukończyłam m.in. kurs Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, kurs Odimiennej Metody Nauki Czytania I. Majchrzak, a także uczestniczyłam w szkoleniu metodą Thomasa Gordona. Od zawsze wiedziałam, że swoją drogę zawodową zwiążę z pracą z dziećmi. W pracy w Spółdzielni Socjalnej „Inicjatywa” cenię to, że dała mi możliwość doświadczenia pracy z różnymi dziećmi oraz poznania szerokiego wachlarza form i metod pracy pedagogicznej.

 

 

aniaw

Anna Kramek – nauczyciel wspierający

Studiowałam pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II o specjalności szkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Aktualnie poszerzam swoje kwalifikacje o pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam podczas praktyk studenckich, pracując jako wychowawca kolonijny, w tym na obozach tematycznych, np. artystycznym oraz prowadząc gromadę zuchową. Poza kursami związanymi ściśle z kierunkiem studiów ukończyłam warsztaty z dramy, kurs pierwszej pomocy, interesuję się ratownictwem oraz podróżami. W pracy z dziećmi najbardziej lubię ich radość z osiągania samodzielności.

 

 

ewelina

Ewelina Wolska – nauczyciel wspierający

Ukończyłam studia na kierunkach Nauki o Rodzinie oraz Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam w trakcie odbywania praktyk w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. W pracy z dziećmi stawiam na indywidualne podejście.

 

 

 

_DSC8861mIwona Szymanek – nauczyciel wspierający

Ukończyłam studia magisterskie na UMCS na Wydziale Pedagogiki i Psychologii-kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam podczas praktyk w szkole podstawowej oraz w przedszkolu. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji.