Punkt Przedszkolny MALI ODKRYWCY

gosia

Małgorzata Kuta – wychowawca

Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ukończyłam także studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz liczne kursy podnoszące moje kwalifikacje. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w puławskich przedszkolach i szkołach. Byłam także wolontariuszką w warsztatach terapii zajęciowej w Puławach. Obecnie pracuję w punkcie przedszkolnym Mali Odkrywcy, gdzie spełniam się w roli nauczyciela- wychowawcy w grupie integracyjnej.

 

 

Marzena Kowalik – pedagog specjalny

marzena

Jestem nauczycielem z prawie 15-letnim stażem pracy: pedagogiem specjalnym,
nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Swoje doświadczenie zdobywałam
podczas pracy w świetlicy socjoterpeutycznej ( czteroletni wolontariat podczas studiów
magisterskich) oraz w przedszkolach w Polsce i za granicą. Od trzech lat mieszkam w
Puławach, a od roku pracuję w Inicjatywie. Jest to miejsce dla mnie stworzone, miejsce
gdzie mogę pracować nad wszechstronnym rozwojem dzieci oraz wspierać ich na początku
ich przygody edukacyjnej. Jestem otwartą, ciepłą i pogodną osobą, a dzieci zawsze mogą
liczyć u mnie na wsparcie i szacunek. Dobro dziecka jest dla mnie wartością nadrzędną,
uwielbiam prowadzić z moimi wychowankami różnorodne zajęcia i zawsze staram się, aby
były one ciekawe i pełne wspaniałych przygód.

 

kasia

Katarzyna Kowalska – pedagog specjalny

Jestem absolwentką Pedagogiki oraz Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie: specjalności- oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna, opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk studenckich oraz wolontariatu na różnych szczeblach edukacji dzieci i młodzieży. Odbywałam także staż w Specjalnym Ośrodku Szkolono- Wychowawczym w Opactwie oraz Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zajezierzu. Chętnie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Ukończyłam m.in. kurs z Metody M. i Ch. Knillów oraz szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych.

 

 

_DSC8833mSylwia Grudzień – nauczyciel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Lublinie. Uzyskałam dyplomy o specjalnościach: pedagogika przedszkolna i pedagogika ogólna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam jako praktykant i nauczyciel w placówkach oświatowych. W chwili obecnej poszerzam swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i kursach z zakresu metod kształcenia dzieci. Od 2016 roku jestem nauczycielem w Spółdzielni Socjalnej Inicjatywa gdzie z pasją i zaangażowaniem oddaje się pracy z dziećmi. Przekazywanie wiedzy, innowacyjne metody dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci to jeden z moich głównych celów w procesie kształcenia. Jednak najważniejsze w pracy z podopiecznymi jest to aby podarować im swoje serce i podążać za nimi tworząc przyjazną atmosferę.

 

 

_DSC9071mKatarzyna Hryszan – nauczyciel

Jestem absolwentką pedagogiki KUL, ukończyłam specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (I stopień) oraz pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym (II stopień). Obecnie kończę drugi kierunek studiów – pedagogikę specjalną z ukierunkowaniem na osoby z autyzmem. Kontynuuję edukację na studiach doktoranckich z zakresu pedagogiki rodziny.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wyjazdów rekolekcyjnych, kolonijnych, praktyk studenckich (żłobek, przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej), szkoleń i warsztatów. Przez pięć lat byłam stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ukończyłam szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych, terapii grupowej i indywidualnej dzieci ze spektrum autyzmu.

Wiele radości sprawia mi prowadzenie animacji muzycznych z dziećmi. Poprzez śpiew i grę na gitarze dzielę swoją pasję z „Małymi Odkrywcami” zachęcając ich do swobodnej ekspresji muzycznej i ruchowej. W pracy cechuje mnie przede wszystkim chęć poznania i zrozumienia świata małego dziecka.

 

_DSC9061mMariola Muszyńska – nauczyciel, fizjoterapeuta

Wykształcenie:
Fizjoterapia-studia I stopnia – PSW Puławy
Fizjoterapia-studia II stopnia magisterskie – WSSP Lublin
Terapia Pedagogiczna z Oligofrenopedagogiką – studia podyplomowe – LSW Ryki

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in.podczas praktyk w szpitalu w Puławach, w Puławskim Internusie oraz w Hospicjum w Puławach. Ukończyłam także kurs masażu klasycznego. Cechuje mnie łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, co stanowi bardzo ważny aspekt mojej pracy. Moja praca daje mi dużą satysfakcję, stabilizację oraz możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji.

Moje motto: „Nie liczy się to, co posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się tym dzielisz”.

 

weronika

Weronika Grzelak – nauczyciel wspierający

Jestem absolwentką Socjologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie specjalność: kultura i komunikowanie w społeczeństwie, (praca lic. „Funkcje opiekuńczo- wychowawcze w przedszkolu prywatnym i publicznym w ocenie rodziców”). Obecnie studiuję pedagogikę na Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim.
Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam na licznych praktykach studenckich, wolontariatach oraz jako wychowawca świetlicy w szkole podstawowej. Swoją wiedzę poszerzam na licznych tematycznych kursach, szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych. Ukończyłam m.in. kurs Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Bajkoterapii, Opieki nad dziećmi i kurs pierwszej pomocy. Poza pracą, każdą wolną chwilę spędzam na górskich szlakach.

 

ela

Elżbieta Krześniak – nauczyciel wspierający

Jestem absolwentką Pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie o specjalności: Pedagogika opiekuńcza z pedagogiką resocjalizacyjną oraz pedagogika resocjalizacyjna, a także absolwentką Pedagogiki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, w specjalności: pedagogika pracy socjalnej. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami terapii pedagogicznej na UMCS w Lublinie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując jako wychowawca kolonijny m.in. na koloni terapeutycznej dla dzieci chorych na cukrzycę oraz w trakcie licznych praktyk studenckich, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 21 w Puławach, w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Przedszkolu nr 2, oraz Górze Puławskiej w Szkole Podstawowej. Ukończyłam szkolenie z zakresu metodyki pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.
Pedagogika to moja pasja. W swojej pracy dzięki integracji plastyki, muzyki, słowa i ruchu stwarzam możliwości wykorzystywania różnych form dziecięcej aktywności twórczej w ich rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

 

agata

Agata Trybuła – nauczyciel wspierający

Jestem pedagogiem zarówno z wykształcenia jak i z zainteresowań. Ukończyłam pedagogikę na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, a także studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Swoje wiadomości poszerzam odbywając różnorodne kursy i szkolenia. W pracy z dziećmi do każdego dziecka podchodzę indywidualnie. Staram się otoczyć wszystkich wychowanków troską i zrozumieniem.

 

 

zaneta

Żaneta Bartuzi – nauczyciel wspierający

Jestem absolwentką Pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; specjalności: Pedagogika Wczesnoszkolna i Korekcyjna oraz Pedagogika Przedszkolna. Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk pedagogicznych w Szkołach Podstawowych, Przedszkolach i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Chętnie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Ukończyłam m.in. kurs Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, kurs Odimiennej Metody Nauki Czytania I. Majchrzak, a także uczestniczyłam w szkoleniu metodą Thomasa Gordona. Od zawsze wiedziałam, że swoją drogę zawodową zwiążę z pracą z dziećmi. W pracy w Spółdzielni Socjalnej „Inicjatywa” cenię to, że dała mi możliwość doświadczenia pracy z różnymi dziećmi oraz poznania szerokiego wachlarza form i metod pracy pedagogicznej.

 

 

aniaw

Anna Wałęka – nauczyciel wspierający

Studiowałam pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II o specjalności szkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Aktualnie poszerzam swoje kwalifikacje o pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam podczas praktyk studenckich, pracując jako wychowawca kolonijny, w tym na obozach tematycznych, np. artystycznym oraz prowadząc gromadę zuchową. Poza kursami związanymi ściśle z kierunkiem studiów ukończyłam warsztaty z dramy, kurs pierwszej pomocy, interesuję się ratownictwem oraz podróżami. W pracy z dziećmi najbardziej lubię ich radość z osiągania samodzielności.

 

 

ewelina

Ewelina Wolska – nauczyciel wspierający

Ukończyłam studia na kierunkach Nauki o Rodzinie oraz Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam w trakcie odbywania praktyk w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. W pracy z dziećmi stawiam na indywidualne podejście.

 

 

 

_DSC8861mIwona Szymanek – nauczyciel wspierający

Ukończyłam studia magisterskie na UMCS na Wydziale Pedagogiki i Psychologii-kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam podczas praktyk w szkole podstawowej oraz w przedszkolu. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji.

 

 

 

_DSC8829mLaura Krawczyk – pomoc nauczyciela

W punkcie przedszkolnym Mali Odkrywcy pracuje od listopada 2016 r. Do moich obowiązków należy pomaganie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Troszczę się również o bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci. W czasie swobodnych zabaw towarzysze dzieciom dbając o dobrą atmosferę w grupie. Bardzo lubię prace z dziećmi, ponieważ sprawia mi dużo radości.