Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA

Magdalena Bury-Kamińska
DSC_0690Psycholog, logopeda, audiolog.

Absolwentka psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologiczna oraz logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Edukacje kontynuuje na studiach doktoranckich.

Pracuje również jako asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii i psychoonkologii.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Klinice Psychiatrycznej w Lublinie, Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie, Studenckiej Poradni Logopedycznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie. Aktywna wolontariuszka i terapeutka w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Neurorozwojowych Badań Diagnostycznych, Języka migowego-1st. oraz Metody Krakowskiej (Metody wywoływania głosek, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®).
Jest również współautorką publikacji terapeutycznych „Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych”:
Część 1 – Jak rozpoczynać i kończyć rozmowę? oraz Część 2 – Jak rozmawiać z ludźmi?

 

Anna Komar
aniakomarFizjoterapeuta, terapeuta ręki

Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie – specjalność fizjoterapia. Rozpoczęła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką oraz ukończyła pierwszy stopień Integracji Sensorycznej (SI). Ukończyła wiele kursów: doskonalącym nt. Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Veroniki Sherborne , Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej : „Stosowana Analiza Zachowania w pracy Terapeutycznej z osobami z autyzmem”, Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów  w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” Metodą dr. Paula Denninsons i Gail Dennison, Pro Centrum Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej stopień I. Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach szpitalnych oraz przychodniach. Wolontariuszka w przedszkolu integracyjnym. Aktywna terapeutka z pracy z dziećmi.

 

Anna Gajda
DSC_6263Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS.  Doświadczenie zawodowe zdobywała  w ramach działalności Uniwersyteckiej Pracowni Logopedycznej, prywatnej praktyki zawodowej oraz w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach. W terapii wykorzystuje wiedzę na temat funkcjonowania sensomotorycznego  dostosowując metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W praktyce zawodowej skupia się nad rozwijaniem sprawności językowej i komunikacyjnej. Wykorzystuje różne metody pracy min. Metoda Werbo-Tonalna, Makaton, Wspomagająca i Alternatywna komunikacja (AAC),  integracja sensoryczna, masaż logopedyczny.

 

Agnieszka Kieloch
DSC_0728Dogoterapeuta, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju, masażysta, coach.

Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Ukończyła wiele kursów z zakresu terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Współpracowała m.in. z Fundacją Alpha, Fundacją Słoneczko, Specjalnymi Ośrodkami Szkolno- Wychowawczymi w Puławach i w Lublinie. Była przewodnicząca Centrum Kynoterapii „Niewidzialna Łapa” w Lublinie oraz współtwórca Studiów Podyplomowych z zakresu Kynoterapii na Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie.
Jej główne cele zawodowe koncentrują się wokół kreowania nowych trendów w edukacji przedszkolnej poprzez polisensoryczne rozwijanie inteligencji wielorakiej u dzieci w wieku przedszkolnym, korzystając z możliwości jakie niesie ze sobą dogoterapia.

 

Paweł Romański
DSC_6851mOligofrenopedagog i dogoterapeuta, trener integracji społecznej, szkoleniowiec.

Absolwent Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalności: Oligofrenopedagogika oraz Edukacja Plastyczna.
Pomysłodawca i koordynator niezliczonych akcji charytatywnych  i projektów na rzecz osób niepełnosprawnych. Prezes Fundacji 5 Pora Roku. Pracował w kilku lubelskich fundacjach, m.in. Fundacja Alpha, Fundacja Hospicjum Małego Księcia, Fundacja Wolności.
Prowadzi autorskie szkolenia dla wolontariuszy oraz osób pracujących z niepełnosprawnymi.

 

Aneta Grabowska
Logopeda

aneta-graboAbsolwentka Logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk w przedszkolach i szkołach integracyjnych, Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, prowadząc terapie z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami. Jako członek Studenckiej Poradni Logopedycznej UMCS oraz Uniwersyteckiej Poradni Logopedycznej UMCS pracowała z dorosłymi pacjentami z afazją, dysfagią, zespołem czołowym, padaczką, otępieniem alzheimerowskim, demencją. Współpracowała także z Fundacją Rozwoju Wolontariatu „Projektor”, gdzie prowadziła warsztaty z logorytmiki i języka migowego. Brała udział w licznych konferencjach neurologopedycznych i surdologopedycznych.
Prowadzi terapię logopedyczną wspomaganą następującymi metodami: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy Programów Aktywności Knillów, masaż logopedyczny, elementy logorytmiki, usprawnianie percepcji słuchowej, wychowanie słuchowe, elementy czytania globalnego wg G. Domana.

 

Paulina Olszak
DSC_6267Pedagog – terapeuta, oligorenopedagog

Absolwentka Pedagogiki oraz Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie: specjalności – oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna, opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez praktyki na różnych szczeblach edukacji z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, a także w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wolontariuszka w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną oraz spektrum autyzmu. Bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach dotyczących terapii z dziećmi niepełnosprawnymi. W swojej pracy wykorzystuje metody między innymi Terapii Behawioralnej, Arteterapii, wiedzę z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone.

 

Ilona Karman
DSC_6778mLogopeda

Absolwentka Filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną i nauczycielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała  w ramach licznych praktyk w przedszkolach integracyjnych i szkołach w Lublinie oraz wolontariacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym na Kęble. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa. Bierze udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Terapeutka w swojej pracy wykorzystuje m.in. elementy Metody Werbo – Tonalnej, treningu słuchowego, logorytmiki, masażu logopedycznego, Programów Aktywności Knillów, Metody Dobrego Startu oraz wiedzę z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej i Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone.

 

DSC_8381Ilona Gajowiak
Psycholog

Absolwentka psychologii – specjalność psychoprofilaktyka, psychologia zdrowia i psychoterapia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w pracy środowiskowej, jak i stacjonarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Serce” oraz ExCordis Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i Rehabilitacyjnym w ramach Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, jak również w Gabinecie Psychologiczno – Psychoterapeutycznym Marta Wiercińska oraz Ośrodku Terapeutyczno – Szkoleniowym. Angażowała się jako wolontariuszka w działania terapeutyczne w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie oraz indywidualną pracę z dziećmi w ramach Akademii Przyszłości. Regularnie uczestniczy w superwizji poświęconej problemowi „Dziecka krzywdzonego” w ramach programu realizowanego przez MOPR Specjalistyczną Poradnię dla Rodzin w Lublinie. Bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach związanych z poszczególnymi zaburzeniami i problemami natury psychicznej u dzieci i dorosłych. Pracuje w podejściu integracyjnym indywidualnie, z rodzicami lub rodziną.

 

DSC_8183Artur Lewkowicz
pedagog

Absolwent pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalność – pedagogika socjalna i resocjalizacyjna. Doświadczenie zdobywał w świetlicy środowiskowej jako wychowawca pracując z dziećmi i młodzieżą, także jako wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży – wolontariat. Trener Zastępowania Agresji i Umiejętności Społecznych, wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

 

DSC_8387Ilona Cebula-Jędrak
neurologopeda

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,  podyplomowych studiów logopedycznych oraz neurologopedycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, a także podczas pracy w Przedszkolach w Lublinie i Puławach.
Prowadzi terapię logopedyczną osób z zaburzeniami  mowy i komunikacji, wykorzystując różne metody pracy dostosowane do potrzeb pacjenta. Ukończyła specjalistyczne szkolenia m.in. Makaton (Poziom I), PECS (Poziom I), Warsztaty Neurologopedyczne Moduł I:  Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania,  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).

 

DSC_8167Ewa Wojewoda
fizjoterepeuta

ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunku Fizjoterapia, dyplomowany terapeuta manualny, terapeuta integracji sensorycznej.Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, wykorzystując szeroką wiedzę zdobytą w czasie studiów, na licznych szkoleniach, kursach i pracy w Londynie. Zwolenniczka holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego pomoc zarówno innych specjalistów jak i zaangażowanie środowiska rodzinnego. Współpracuje z Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, oraz Centrum Terapeutycznym “Uniquecenter”. Prowadzi kursy i szkolenia dla neurologopedów na Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie. Na co dzień terapeuta w Centrum Diagnozy i Terapii Inicjatywa w Puławach” Ukończone kursy:

– Kurs Kalteneborna i Evjentha UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2,AWS1,AWS2 -egzamin MT
– Trening medyczny neurofunkcjonalany
– Kurs Kinesiotapingu
– Kurs FascialDistortion Model FDM – egzamin
–  Kurs manipulacji krótkodzwigniowych Hartama
– Kurs Dziecko Ryzyka- neurorozwojowa rehabilitacjia niemowląt i dzieci
– Integracja Sensoryczna
– Ultrasonografia Narządu Ruchu- Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej
– Techniki powięziowe i wisceralne