Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA

Magdalena Bury-Kamińska
DSC_0690Psycholog, logopeda, audiolog
W Inicjatywie od: 2014

Absolwentka psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologiczna oraz logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Edukacje kontynuuje na studiach doktoranckich.

Pracuje również jako asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii i psychoonkologii.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Klinice Psychiatrycznej w Lublinie, Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie, Studenckiej Poradni Logopedycznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie. Aktywna wolontariuszka i terapeutka w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Neurorozwojowych Badań Diagnostycznych, Języka migowego-1st. oraz Metody Krakowskiej (Metody wywoływania głosek, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®).
Jest również współautorką publikacji terapeutycznych „Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych”:
Część 1 – Jak rozpoczynać i kończyć rozmowę? oraz Część 2 – Jak rozmawiać z ludźmi?

aniakomarAnna Komar 
Fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapeuta ręki
W Inicjatywie od: 2015

Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno–Przyrodniczej w Lublinie– specjalność fizjoterapia. Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką oraz integracja sensoryczna. Ukończyła pierwszy stopień Integracji Sensorycznej (SI) w PSTIS. Ukończyła wiele kursów: doskonalący nt. Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Veroniki Sherborne , Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej: „Stosowana Analiza Zachowania w pracy Terapeutycznej z osobami z autyzmem”, Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” Metodą dr. Paula Denninsons i Gail Dennison, Pro Centrum Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej stopień I, wykorzystanie metody Feldenkraisa do pracy z dziećmi z zaburzeniami ruchowymi i deficytami rozwojowymi, diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika Carla Orffa w szkole i przedszkolu, neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych, narzędzie M-CHAT-R/f – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, wykorzystanie metody Child Space do pracy z dziećmi z zaburzeniami ruchowymi i deficytami rozwojowymi, trener grafomotoryki i indywidualny kinestetyczny trening pisania (IKTP). Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach szpitalnych oraz w przychodniach. Wolontariuszka w przedszkolu integracyjnym. Mama dwóch córeczek oraz aktywna terapeutka w pracy z dziećmi.

 

Anna Gajda
DSC_6263Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej
W Inicjatywie od: 2015

Absolwentka Logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS.  Doświadczenie zawodowe zdobywała  w ramach działalności Uniwersyteckiej Pracowni Logopedycznej, prywatnej praktyki zawodowej oraz w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach. W terapii wykorzystuje wiedzę na temat funkcjonowania sensomotorycznego  dostosowując metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W praktyce zawodowej skupia się nad rozwijaniem sprawności językowej i komunikacyjnej. Wykorzystuje różne metody pracy min. Metoda Werbo-Tonalna, Makaton, Wspomagająca i Alternatywna komunikacja (AAC),  integracja sensoryczna, masaż logopedyczny.

 

Paweł Romański
DSC_6851mOligofrenopedagog i dogoterapeuta, trener integracji społecznej, szkoleniowiec
W Inicjatywie od: 2014

Absolwent Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalności: Oligofrenopedagogika oraz Edukacja Plastyczna.
Pomysłodawca i koordynator niezliczonych akcji charytatywnych  i projektów na rzecz osób niepełnosprawnych. Prezes Fundacji 5 Pora Roku. Pracował w kilku lubelskich fundacjach, m.in. Fundacja Alpha, Fundacja Hospicjum Małego Księcia, Fundacja Wolności.
Prowadzi autorskie szkolenia dla wolontariuszy oraz osób pracujących z niepełnosprawnymi.

Aneta Grabowska-Ogórek
Logopeda
W Inicjatywie od: 2015

aneta-graboAbsolwentka Logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk w przedszkolach i szkołach integracyjnych, Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, prowadząc terapie z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami. Jako członek Studenckiej Poradni Logopedycznej UMCS oraz Uniwersyteckiej Poradni Logopedycznej UMCS pracowała z dorosłymi pacjentami z afazją, dysfagią, zespołem czołowym, padaczką, otępieniem alzheimerowskim, demencją. Współpracowała także z Fundacją Rozwoju Wolontariatu „Projektor”, gdzie prowadziła warsztaty z logorytmiki i języka migowego. Brała udział w licznych konferencjach neurologopedycznych i surdologopedycznych.
Prowadzi terapię logopedyczną wspomaganą następującymi metodami: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy Programów Aktywności Knillów, masaż logopedyczny, elementy logorytmiki, usprawnianie percepcji słuchowej, wychowanie słuchowe, elementy czytania globalnego wg G. Domana.

Paulina Olszak
DSC_6267Pedagog – terapeuta, oligorenopedagog
W Inicjatywie od: 2015

Absolwentka Pedagogiki oraz Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie: specjalności – oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna, opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez praktyki na różnych szczeblach edukacji z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, a także w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wolontariuszka w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną oraz spektrum autyzmu. Bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach dotyczących terapii z dziećmi niepełnosprawnymi. W swojej pracy wykorzystuje metody między innymi Terapii Behawioralnej, Arteterapii, wiedzę z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone.

Ilona Karman
DSC_6778mNeurologopeda
W Inicjatywie od: 2015

Absolwentka Filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną i nauczycielską oraz podyplomowych studiów z neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach licznych praktyk w przedszkolach integracyjnych i szkołach w Lublinie, wolontariacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym na Kęble oraz Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, z wcześniakami, dziećmi z ASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Terapeutka w swojej pracy unika przywiązania do jednej metody, podchodzi do każdego dziecka indywidualnie i kompleksowo. Na bieżąco wykorzystuje nowe metody, wiedzę i umiejętności zdobywane na licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach, min. z masażu logopedycznego, kinesiotapingu, Terapii Behawioralnej, Warsztatów Neurologopedycznych Moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, Symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania®, Strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej, narzędzi diagnostycznych: PEP-R, MFED, VB-MAPP.

DSC_8381Ilona Gajowiak
Psycholog
W Inicjatywie od: 2017

Absolwentka psychologii – specjalność psychoprofilaktyka, psychologia zdrowia i psychoterapia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w pracy środowiskowej, jak i stacjonarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Serce” oraz ExCordis Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i Rehabilitacyjnym w ramach Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, jak również w Gabinecie Psychologiczno – Psychoterapeutycznym Marta Wiercińska oraz Ośrodku Terapeutyczno – Szkoleniowym. Angażowała się jako wolontariuszka w działania terapeutyczne w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie oraz indywidualną pracę z dziećmi w ramach Akademii Przyszłości. Regularnie uczestniczy w superwizji poświęconej problemowi „Dziecka krzywdzonego” w ramach programu realizowanego przez MOPR Specjalistyczną Poradnię dla Rodzin w Lublinie. Bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach związanych z poszczególnymi zaburzeniami i problemami natury psychicznej u dzieci i dorosłych. Pracuje w podejściu integracyjnym indywidualnie, z rodzicami lub rodziną.

DSC_8183Artur Lewkowicz
pedagog
W Inicjatywie od: 2017

Absolwent pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalność – pedagogika socjalna i resocjalizacyjna. Doświadczenie zdobywał w świetlicy środowiskowej jako wychowawca pracując z dziećmi i młodzieżą, także jako wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży – wolontariat. Trener Zastępowania Agresji i Umiejętności Społecznych, wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Studia podyplomowe ( w trakcie) – Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Ukończył szkolenia: VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, LEGO®TUS, Terapia Ręki I i II stopnia, Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się AAC – szkolenie podstawowe I stopień, Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – Metoda Carole Sutton. Ukończył kurs pt. “Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?” oraz warsztaty “Wykorzystanie metody Child Space i Feldenkraisa do pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami ruchowymi i neurologicznymi” i “Logogłoski – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ilona-Cebula-Jedrak-150x150.jpgIlona Cebula-Jędrak
neurologopeda
W Inicjatywie od: 2017

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podyplomowych studiów logopedycznych oraz neurologopedycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, a także podczas pracy w Przedszkolach w Lublinie i Puławach.
Prowadzi terapię logopedyczną osób z zaburzeniami mowy i komunikacji, wykorzystując różne metody pracy dostosowane do potrzeb pacjenta. Ukończyła specjalistyczne szkolenia m.in. Makaton (Poziom I), PECS (Poziom I), szkolenie z metody prof. A. Tomatisa, trzystopniowe szkolenie z terapii behawioralnej, szkolenie z diagnozy narzędziem VB- MAPP, szkolenie z masażu logopedycznego, kinesiotapingu oraz metody Werbo-Tonalna. Warsztaty Neurologopedyczne Moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).

DSC_8167Ewa Wojewoda
fizjoterepeuta
W Inicjatywie od: 2017

ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunku Fizjoterapia, dyplomowany terapeuta manualny, terapeuta integracji sensorycznej.Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, wykorzystując szeroką wiedzę zdobytą w czasie studiów, na licznych szkoleniach, kursach i pracy w Londynie. Zwolenniczka holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego pomoc zarówno innych specjalistów jak i zaangażowanie środowiska rodzinnego. Współpracuje z Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, oraz Centrum Terapeutycznym “Uniquecenter”. Prowadzi kursy i szkolenia dla neurologopedów na Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie. Na co dzień terapeuta w Centrum Diagnozy i Terapii Inicjatywa w Puławach” Ukończone kursy:

– Kurs Kalteneborna i Evjentha UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2,AWS1,AWS2 -egzamin MT
– Trening medyczny neurofunkcjonalany
– Kurs Kinesiotapingu
– Kurs FascialDistortion Model FDM – egzamin
–  Kurs manipulacji krótkodzwigniowych Hartama
– Kurs Dziecko Ryzyka- neurorozwojowa rehabilitacjia niemowląt i dzieci
– Integracja Sensoryczna
– Ultrasonografia Narządu Ruchu- Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej
– Techniki powięziowe i wisceralne

 

 

Bartosz Radomski
masażysta
W Inicjatywie od: 2018

Technik masażu leczniczego dla niewidomych w Laskach. Doświadczenie zdobył podczas wolontariatu w Centrum Wczesnego Wspomagania Dziecka Niewidomego w Sobieszewie oraz praktyk w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Obecnie student fizjoterapii. Prywatnie zawodnik lubelskiej drużyny Start Lublin w goalballa.

 

Ewelina Meksuła
logopeda
W Inicjatywie od: 2018

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną i Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera w ramach podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk studenckich w lubelskich przedszkolach i szkolach, wolontariatu – pracując z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, prywatnej praktyki logopedycznej, Centrum wspomagania i rozwoju dziecka w Lublinie i przedszkolu terapeutycznym pracując z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Swoją wiedzę ciągle poszerza biorąc udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach – MAKATON, wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem,taping logopedyczny, Trening Umiejętności Społecznych (TUS)- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. W swojej pracy wykorzystuje różne metody wychodząc z założenia, że najlepszą metodą jest ta, która przynosi oczekiwany rezultat.