Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA

Magdalena Bury
DSC_0690Psycholog, logopeda, audiolog.

Absolwentka psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologiczna oraz logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Edukacje kontynuuje na studiach doktoranckich.

Pracuje również jako asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii i psychoonkologii.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Klinice Psychiatrycznej w Lublinie, Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie, Studenckiej Poradni Logopedycznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie. Aktywna wolontariuszka i terapeutka w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Neurorozwojowych Badań Diagnostycznych, Języka migowego-1st. oraz Metody Krakowskiej (Metody wywoływania głosek, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®).
Jest również współautorką publikacji terapeutycznych „Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych”:
Część 1 – Jak rozpoczynać i kończyć rozmowę? oraz Część 2 – Jak rozmawiać z ludźmi?.

Anna Komar
aniakomarFizjoterapeuta, terapeuta ręki

Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie – specjalność fizjoterapia. Rozpoczęła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką oraz ukończyła pierwszy stopień Integracji Sensorycznej (SI). Ukończyła wiele kursów: doskonalącym nt. Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Veroniki Sherborne , Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej : „Stosowana Analiza Zachowania w pracy Terapeutycznej z osobami z autyzmem”, Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów  w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” Metodą dr. Paula Denninsons i Gail Dennison, Pro Centrum Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej stopień I. Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach szpitalnych oraz przychodniach. Wolontariuszka w przedszkolu integracyjnym. Aktywna terapeutka z pracy z dziećmi.

Anna Gajda
DSC_6263Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS.  Doświadczenie zawodowe zdobywała  w ramach działalności Uniwersyteckiej Pracowni Logopedycznej, prywatnej praktyki zawodowej oraz w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach. W terapii wykorzystuje wiedzę na temat funkcjonowania sensomotorycznego  dostosowując metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W praktyce zawodowej skupia się nad rozwijaniem sprawności językowej i komunikacyjnej. Wykorzystuje różne metody pracy min. Metoda Werbo-Tonalna, Makaton, Wspomagająca i Alternatywna komunikacja (AAC),  integracja sensoryczna, masaż logopedyczny.

 

Agnieszka Kieloch
DSC_0728Dogoterapeuta, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju, masażysta, coach.

Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Ukończyła wiele kursów z zakresu terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Współpracowała m.in. z Fundacją Alpha, Fundacją Słoneczko, Specjalnymi Ośrodkami Szkolno- Wychowawczymi w Puławach i w Lublinie. Była przewodnicząca Centrum Kynoterapii „Niewidzialna Łapa” w Lublinie oraz współtwórca Studiów Podyplomowych z zakresu Kynoterapii na Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie.
Jej główne cele zawodowe koncentrują się wokół kreowania nowych trendów w edukacji przedszkolnej poprzez polisensoryczne rozwijanie inteligencji wielorakiej u dzieci w wieku przedszkolnym, korzystając z możliwości jakie niesie ze sobą dogoterapia.

Paweł Romański
DSC_6851mOligofrenopedagog i dogoterapeuta, trener integracji społecznej, szkoleniowiec.

Absolwent Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalności: Oligofrenopedagogika oraz Edukacja Plastyczna.
Pomysłodawca i koordynator niezliczonych akcji charytatywnych  i projektów na rzecz osób niepełnosprawnych. Prezes Fundacji 5 Pora Roku. Pracował w kilku lubelskich fundacjach, m.in. Fundacja Alpha, Fundacja Hospicjum Małego Księcia, Fundacja Wolności.
Prowadzi autorskie szkolenia dla wolontariuszy oraz osób pracujących z niepełnosprawnymi.

Aneta Grabowska
Logopeda

aneta-graboAbsolwentka Logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk w przedszkolach i szkołach integracyjnych, Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, prowadząc terapie z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami. Jako członek Studenckiej Poradni Logopedycznej UMCS oraz Uniwersyteckiej Poradni Logopedycznej UMCS pracowała z dorosłymi pacjentami z afazją, dysfagią, zespołem czołowym, padaczką, otępieniem alzheimerowskim, demencją. Współpracowała także z Fundacją Rozwoju Wolontariatu „Projektor”, gdzie prowadziła warsztaty z logorytmiki i języka migowego. Brała udział w licznych konferencjach neurologopedycznych i surdologopedycznych.
Prowadzi terapię logopedyczną wspomaganą następującymi metodami: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy Programów Aktywności Knillów, masaż logopedyczny, elementy logorytmiki, usprawnianie percepcji słuchowej, wychowanie słuchowe, elementy czytania globalnego wg G. Domana.

Paulina Olszak
DSC_6267Pedagog – terapeuta, oligorenopedagog

Absolwentka Pedagogiki oraz Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie: specjalności – oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna, opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez praktyki na różnych szczeblach edukacji z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, a także w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wolontariuszka w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną oraz spektrum autyzmu. Bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach dotyczących terapii z dziećmi niepełnosprawnymi. W swojej pracy wykorzystuje metody między innymi Terapii Behawioralnej, Arteterapii, wiedzę z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone.

 

Ilona Kędra
DSC_6778mLogopeda

Absolwentka Filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną i nauczycielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała  w ramach licznych praktyk w przedszkolach integracyjnych i szkołach w Lublinie oraz wolontariacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym na Kęble. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa. Bierze udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Terapeutka w swojej pracy wykorzystuje m.in. elementy Metody Werbo – Tonalnej, treningu słuchowego, logorytmiki, masażu logopedycznego, Programów Aktywności Knillów, Metody Dobrego Startu oraz wiedzę z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej i Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone.

Ilona Gajowiak
Psycholog

Absolwentka psychologii – specjalność psychoprofilaktyka, psychologia zdrowia i psychoterapia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w pracy środowiskowej, jak i stacjonarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Serce” oraz ExCordis Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i Rehabilitacyjnym w ramach Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, jak również w Gabinecie Psychologiczno – Psychoterapeutycznym Marta Wiercińska oraz Ośrodku Terapeutyczno – Szkoleniowym. Angażowała się jako wolontariuszka w działania terapeutyczne w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie oraz indywidualną pracę z dziećmi w ramach Akademii Przyszłości. Regularnie uczestniczy w superwizji poświęconej problemowi „Dziecka krzywdzonego” w ramach programu realizowanego przez MOPR Specjalistyczną Poradnię dla Rodzin w Lublinie. Bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach związanych z poszczególnymi zaburzeniami i problemami natury psychicznej u dzieci i dorosłych. Pracuje w podejściu integracyjnym indywidualnie, z rodzicami lub rodziną.