Terapia ogrodem

Naukowcy już wielokrotnie udowodnili, że obcowanie z naturą sprzyja zdrowiu człowieka. Zgodnie z tą zasadą działa hortiterapia. Na czym polega? Hortiterapia (hortikuloterapia, ogrodoterapia) to rodzaj terapii polegający na wykorzystywaniu ogrodów w pracy z pacjentami. Jest to metoda skierowana praktycznie do wszystkich bez względu na wiek, rekonwalescentów, osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie czy z zaburzeniami sensorycznymi.

Czym jest metoda PECS?

PECS –to metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej dzieci ze spektrum autyzmu lub innymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie z trudnościami komunikacyjnymi. Na czym polega? Metoda PECS (Picture Exchange Communication System) jest stosunkowo nową formą usprawniania nauki komunikacji, została opracowana przez behawiorystę Andrew Bondy`ego i logopedę Lori Frost. Głównym jej założeniem jest skupienie się na momencie samego zainicjowania […]

Czym jest terapia ręki?

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wysoce wyspecjalizowane narzędzia ma do dyspozycji każdy z nas. Chodzi oczywiście o ręce. Ręka jest narzędziem silnym, pozwalającym np. na popychanie a jednocześnie bardzo wyspecjalizowanym, dzięki niej człowiek jest w stanie pisać, rysować czy malować. Zdarza się jednak, że niektóre dzieci mają wyraźne problemy z właściwym posługiwaniem się nią. […]

Zmysły to podstawa

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważną rolę w życiu człowieka pełnią zmysły. Jednak na co dzień w ogóle się nad tym nie zastanawiamy i nie doceniamy tego, co mamy. Każdy człowiek wie, że istnieje 5 podstawowych zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że badacze wyróżniają także inne zmysły […]

Masaż logopedyczny

Masaż logopedyczny aparatu artykulacyjnego, tak jak masaż innych narządów ruchu, jest etapem ćwiczeń biernych, mających na celu usprawnienie mięśni poprzez uaktywnienie nerwów przekazujących informacje do kory czuciowej w mózgu. Podczas masażu aktywowany jest zmysł dotyku. Logopeda poprzez dotyk ocenia stan czynnościowy mięśni aparatu pokarmowo- artykulacyjnego tzn. twarzy oraz wnętrza jamy ustnej: języka, podniebienia, gardła. Dotyk […]

Rodzice mówią o AAC

„Nie możemy zmusić, zdyscyplinować dzieci do komunikowania się, możemy i musimy tworzyć sytuacje, w których dziecko jest chętne do mówienia, a porozumiewanie się przynosi mu satysfakcję” G. Brearly

Mówik – syntezator mowy

Postęp technologiczny pozwala na korzystanie z  nowoczesnych rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie także osobom niepełnosprawnym. Umożliwia to zaangażowanie osób z niepełnosprawnością w wykonywanie różnorodnych czynności oraz poprawia komfort np. korzystania z komputera, a także ułatwia komunikację.

Historia języka migowego

Przez wiele lat osoby  uszkodzeniami słuchu przez barierę językową były wykluczane ze społeczeństwa. Trudności w rozumieniu mowy i komunikowaniu powodowały ograniczenie w prawach obywatelskich, niemożność rozwoju oraz odsunięcie od życia społecznego.

Makaton, co to jest?

Program Językowy, czyli system prostych gestów i symboli graficznych. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany komunikat. Na Program (zakres podstawowy) składa się około 450 znaków podstawowych i około 7000 znaków uzupełniających, dodatkowych. Liczba ogólna gestów odpowiada ilości wszystkich pojęć i jest to około […]