szkolenie

TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE – 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY

W dniach 24 – 25.11. oraz 01 – 02.12.2018r organizujemy duże szkolenie z zakresu terapii behawioralnej przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami zachowania.
 
Aby zapisać się do udziału w szkoleniu należy wejść na stronę:
a następnie kliknąć w przycisk „zapisz się” , utworzyć profil na stronie PLTB i dokończyć proces rejestracji w szkoleniu.
 
PROGRAM:
 
1 spotkanie:
 
1. Behawioryzm z perspektywy historycznej;
 
2. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?
 
3. Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;
 
4. Teoria uczenia w praktyce;
 
5. Cele i zasady SAZ;
 
6. Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;
 
7. Czego i jak uczyć?
-diagnoza funkcjonalna
-tworzenie programu terapeutycznego
-techniki nauczania
-dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;
2 spotkanie:
 
1. Czego i jak uczyć- kontynuacja
-tworzenie programu terapeutycznego
-techniki nauczania
-dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;
2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.
 
3. Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;
 
4. Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx’a.
 
Koszt udziału w szkoleniu: 1230zł
 
Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB.
 
Dla pozostałych osób zostanie wystawiona faktura w wysokości 1000,00 zł +23 % VAT, czyli 1230,00 zł brutto.
 
Harmonogram:
24.11.2018 od 09:00 do 19:00
25.11.2018 od 08:00 do 16:00
01.12.2018 od 09:00 do 19:00
02.12.2018 od 08:00 do 16:00

Rodzice mówią o AAC

„Nie możemy zmusić, zdyscyplinować dzieci do komunikowania się,

możemy i musimy tworzyć sytuacje, w których dziecko jest chętne

do mówienia, a porozumiewanie się przynosi mu satysfakcję”

G. Brearly (więcej…)

Mówik – syntezator mowy

Postęp technologiczny pozwala na korzystanie z  nowoczesnych rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie także osobom niepełnosprawnym. Umożliwia to zaangażowanie osób z niepełnosprawnością w wykonywanie różnorodnych czynności oraz poprawia komfort np. korzystania z komputera, a także ułatwia komunikację. (więcej…)

Historia języka migowego

Przez wiele lat osoby  uszkodzeniami słuchu przez barierę językową były wykluczane ze społeczeństwa. Trudności w rozumieniu mowy i komunikowaniu powodowały ograniczenie w prawach obywatelskich, niemożność rozwoju oraz odsunięcie od życia społecznego. (więcej…)

Fonogesty

Fonogesty jest to metoda wspomagającej komunikacji powstała z myślą o  rozwoju językowym dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Jest to polski system specjalnych gestów wspomagający percepcję sygnałów mowy, opracowany przez profesor Kazimierę Krakowiak. Jest oparty na metodzie anglojęzycznej znanej pod nazwą Cued Speech. (więcej…)

CyberOko – C-Eye – okno przez które, pacjent komunikuje się ze światem

 

 

Jest to metoda, która pozwala w prosty sposób zamienić ruchy gałek ocznych w słowa i komunikaty. C-Eye, czyli ulepszony i wyposażony w dodatkowe funkcje następca Cyber Oka, to urządzenie, które otrzymało prestiżowy tytuł Polskiego Wynalazku 2013 roku. Opiera się ono na technologii śledzenia wzroku (eye-tracking), dzięki której można obserwować aktywność wzrokową naszego podopiecznego, a konkretnie to, w które obszary ekranu pacjent kieruje swoje spojrzenie. (więcej…)

Makaton, co to jest?

Program Językowy, czyli system prostych gestów i symboli graficznych. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany komunikat. Na Program (zakres podstawowy) składa się około 450 znaków podstawowych i około 7000 znaków uzupełniających, dodatkowych. Liczba ogólna gestów odpowiada ilości wszystkich pojęć i jest to około 7 500 znaków. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa. Oprócz znaków manualnych w Programie Językowym Makaton wykorzystywane są także symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania. (więcej…)

Picture Exchange Communication System

PECS (Picture Exchange Communication System) jest jedną z metod ukierunkowanych na rozwijanie inicjowania zachowań komunikacyjnych w naturalnych warunkach. To system komunikowania przez wymianę obrazkową. (więcej…)

Co to jest AAC? Na czym polega dwutorowe programowanie komunikacji?

Ograniczenie naturalnej potrzeby porozumiewania się z drugim człowiekiem, która występuje u osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, może powodować nieharmonijny rozwój poznawczy, emocjonalny, czy społeczny. Dlatego w terapii zwraca się szczególną uwagę na stworzenie możliwości wyrażenia intencji komunikacyjnych np. za pomocą metod AAC (ang. Alternative and Augmentative Communication AAC). (więcej…)

Dobiegł końca pierwszy Turnus Intensywnej Rehabilitacji.

Tradycyjnie przy takiej okazji staramy się aby ostatni dzień turnusu był przećwiczeniem niektórych ze zdobytych umiejętności w warunkach „naturalnych”. Tym razem przy współpracy zaprzyjaźnionych sklepów (Carrefour, Żabka) oraz Salonu Fryzjerskiego „Wiola” udało nam się zrealizować zajęcia, które były dla nas wszystkich niesamowitym przeżyciem. (więcej…)