TIIR

Jak co roku zapraszamy na organizowane przez nas Turnusy Indywidualnej Intensywnej Rehabilitacji.

Zapisy oraz wszelkie inne informacje uzyskają Państwo pod nr telefonu: 
534 633 324

SZKOLENIA z Tapingu Logopedycznego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z Tapingu Logopedycznego.

Szkolenie odbędzie się 10 lutego 2019 r. w godzinach 9-16 w Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA w Puławach, ul. Eustachiewicza 1.

Szkolenie poprowadzi dla Państwa mgr Ewa Wojewoda, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na kierunku Fizjoterapia. Dyplomowany terapeuta manualny oraz terapeuta integracji sensorycznej. Specjalista w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi. W swojej pracy wykorzystuje szeroką wiedzę zdobytą w czasie studiów, na licznych szkoleniach, kursach i pracy w Londynie. Zwolenniczka holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego pomoc specjalistów, jak i zaangażowanie środowiska rodzinnego. Współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji oraz Centrum Terapeutycznym “Uniquecenter”. Na co dzień terapeuta w Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa w Puławach”.

Celem kursu jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Uczestnicy dowiedzą się jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji, a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do kinesiotapingu w logopedii.
2. Podstawy anatomii palpacyjnej w praktyce:
– przyczepy początku i końca
– kierunek skurczu
– funkcja mięśnia
3. Znajomość mięśni twarzy i szyi.
4.Rodzaje kinesiotapingu.
5. Ruch taśmy w logopedii
6. Procesy związane z aktywnością taśmy.
7. Techniki tapingu :
– korekcyjny,
– regulujący napięcie mięśniowe,
– przeciwbólowy.
8. Wstępna diagnoza i ocena w procesie kinesiotapingu logopedycznego.
9. Techniki praktycznego wykorzystania kinsiotapingu w dysfunkcjach określonych mięśni i nerwów.
10. Praktyka.
a) Kinesiotaping mięśni mimicznych twarzy m.in.:
– mięsień potyliczno-czołowy
– mięsień okrężny oka
– mięsień marszczący brwi
– mięsień policzkowy
– mięsień jarzmowy większy
– mięsień śmiechowy
– dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa
– mięsień obniżacz wargi dolnej
– mięsień obniżacz kąta ust
– mięsień bródkowy
– mięsień żwacz
– mięsień okrężny ust
– mięsień dwubrzuścowy
– mięsień żuchwowo-gnykowy
b) Kinesiotaping w przypadkach klinicznych
– ślinienie
-zespoły genetyczne, autyzm
– powieki opadające, medycyna estetyczna
– neuralgia nerwu trójdzielnego
– niedowład mięśni twarzy
– porażenie określonych mięśni twarzy
– dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego
– blizny, guzy w okolicy twarzy
– dysfagia
– bruksizm

Zapisy i informacje pod nr telefonu: 534 633 324

Europejski Tydzień Autyzmu #4

Przeglądając Internet w poszukiwaniu ciekawych materiałów do tego wpisu doznałem wielkiego zaskoczenia. Kilka lat temu przygotowując szkolenia ciężko było o dobre i wartościowe treści, bo nie można było ich prawie w ogóle znaleźć. Teraz problem jest inny: ciężko jest je wyselekcjonować z ogromu wyników jakie wyświetlają się na hasło „autyzm” lub „autism”. (więcej…)

Europejski Tydzień Autyzmu #3

„Metoda kija i marchewki?” – czyli obalamy mity na temat terapii behawioralnej

Na początku warto poświęcić trochę uwagi pewnym nieścisłościom terminologicznym. W pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu używane są przede wszystkim założenia Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ), a nie terapii behawioralnej, która jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do Stosowanej Analizy Zachowania. SAZ jest jednym ze sposobów realizacji behawioryzmu (Suchowierska, Ostaszewski, Bąbel, 2012), ma wymiar bardziej praktyczny – do zastosowania w terapii, umożliwiający poprawienie jakości życia pacjentów i ich rodzin. Opiera się na nauce nowych kompetencji i sprawności (np. samoobsługowych, takich jak mycie się), kształtowaniu zachowań pozwalającym dzieciom na efektywne funkcjonowanie (np. zdobywanie umiejętności komunikowania swoich potrzeb w grupie przedszkolnej) oraz eliminowanie tzw. zachowań trudnych, problemowych, które uniemożliwiają adaptacyjne reagowanie w danej sytuacji i uczenie się nowych aktywności  (np. zmniejszanie zachowań agresywnych poprzez zastępowanie ich innymi, akceptowanymi społecznie) (Kołakowski i Pisula, 2014; Bury-Kamińska i Gajda, 2018). Niestety rozpowszechnione wśród specjalistów błędne rozumienie, czym w istocie jest analiza zachowania (a czym nie jest), spowodowało, że wielu rodziców i praktyków otrzymało na jej temat nierzetelne informację. Poniżej przedstawiono kilka najczęściej spotykanych mitów na temat behawioryzmu oraz próby odpowiedzi i dyskusji na poniższe zarzuty. (więcej…)

Europejski Tydzień Autyzmu #2

Od czego zacząć, czyli METODA WCZESNEGO STARTU DZIECKA Z AUTYZMEM (ESDM)

Po otrzymaniu diagnozy, rodzicom towarzyszą różne emocje. Później przychodzi czas działania. Rodzice pragnąc pomóc swojemu dziecku poszukują drogi terapeutycznej, przeglądając opinię na temat metod i narzędzi dostępnych na rynku. Bardzo często podczas pierwszych rozmów z rodzicem na temat tego jak będą wyglądały pierwsze kroki terapeutyczne pojawia się pytanie „Co jeszcze mogę zrobić dla mojego dziecka?”. Wtedy najczęściej przy udzielaniu konkretnych  wskazówek, jak pracować ze swoim maluchem, odsyłamy do książki Metoda Wczesnego Startu dla Dziecka z Autyzmem (ESDM) Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Publikacja powstała na podstawie doświadczeń płynących z programu Denwerowskiego  Modelu Wczesnego Startu, skupiającego się na  pracy z rodziną. Autorzy niniejszego programu opierają swoje tezy na podstawie badań naukowych prowadzonych podczas nauki edukacji rodziny jak wspierać zaangażowanie, komunikacje, relację podczas codziennych aktywności. (więcej…)

Europejski Tydzień Autyzmu #1

Rodzic jest przede wszystkim… rodzicem
– słów kilka o podejściu do autyzmu[1]

Chciałam w tym artykule poruszyć – jak uważam – bardzo ważne zagadnienie, które dotyczy rodziców dziecka z autyzmem. Będąc na studiach przeczytałam o trzech modelach – sposobach działania rodziców w podejściu do autyzmu ich dziecka. Chciałam krótko o nich napisać w niniejszym artykule. Mam to szczęście, że mogę już łączyć teorię ze studiów z pracą w zawodzie i potwierdzam na bazie swojego doświadczenia, że w tym przypadku teoria ma odzwierciedlenie w praktyce. (więcej…)

TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE – 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY

W dniach 24 – 25.11. oraz 01 – 02.12.2018r organizujemy duże szkolenie z zakresu terapii behawioralnej przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami zachowania.
 
Aby zapisać się do udziału w szkoleniu należy wejść na stronę:
a następnie kliknąć w przycisk „zapisz się” , utworzyć profil na stronie PLTB i dokończyć proces rejestracji w szkoleniu.
 
PROGRAM:
 
1 spotkanie:
 
1. Behawioryzm z perspektywy historycznej;
 
2. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?
 
3. Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;
 
4. Teoria uczenia w praktyce;
 
5. Cele i zasady SAZ;
 
6. Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;
 
7. Czego i jak uczyć?
-diagnoza funkcjonalna
-tworzenie programu terapeutycznego
-techniki nauczania
-dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;
2 spotkanie:
 
1. Czego i jak uczyć- kontynuacja
-tworzenie programu terapeutycznego
-techniki nauczania
-dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;
2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.
 
3. Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;
 
4. Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx’a.
 
Koszt udziału w szkoleniu: 1230zł
 
Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB.
 
Dla pozostałych osób zostanie wystawiona faktura w wysokości 1000,00 zł +23 % VAT, czyli 1230,00 zł brutto.
 
Harmonogram:
24.11.2018 od 09:00 do 19:00
25.11.2018 od 08:00 do 16:00
01.12.2018 od 09:00 do 19:00
02.12.2018 od 08:00 do 16:00

Rodzice mówią o AAC

„Nie możemy zmusić, zdyscyplinować dzieci do komunikowania się,

możemy i musimy tworzyć sytuacje, w których dziecko jest chętne

do mówienia, a porozumiewanie się przynosi mu satysfakcję”

G. Brearly (więcej…)

Mówik – syntezator mowy

Postęp technologiczny pozwala na korzystanie z  nowoczesnych rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie także osobom niepełnosprawnym. Umożliwia to zaangażowanie osób z niepełnosprawnością w wykonywanie różnorodnych czynności oraz poprawia komfort np. korzystania z komputera, a także ułatwia komunikację. (więcej…)

Historia języka migowego

Przez wiele lat osoby  uszkodzeniami słuchu przez barierę językową były wykluczane ze społeczeństwa. Trudności w rozumieniu mowy i komunikowaniu powodowały ograniczenie w prawach obywatelskich, niemożność rozwoju oraz odsunięcie od życia społecznego. (więcej…)